In samenwerking met verschillende experts heeft het Nieuwsblad het Corona Kompas online geplaatst. Deze tool laat het toe om op een anonieme manier na te gaan of bepaalde van je gedragingen veilig zijn of niet: wat wil het zeggen als we op bezoek bij familie wel of geen mondmasker dragen in huis? Is het een probleem als een peuter bij de oma op de schoot kruipt? Mag ik mijn potje nootjes bij een trappist delen met anderen? Waarom vertrek ik best uit een cafe als de vensters aangedampt zijn?

Betrokken experts zijn:

  • Pierre Van Damme – Epidemioloog (UAntwerpen)
  • Geert Molenberghs – Biostatisticus (KULeuven/UHasselt)
  • Niel Hens – Biostatisticus (UAntwerpen/UHasselt)
  • Maarten Vansteenkiste – Motivatiepsycholoog (UGent)
  • Ann DeSmet – Gezondheidspsycholoog (ULB/UAntwerpen)
  • Omer Van den Bergh – Gezondheidspsycholoog (KULeuven)