Over COVID-19

Onze wetenschappelijke kennis rond de diverse aspecten van de COVID-19 pandemie groeit gestaag, en we vinden het belangrijk om dit ook naar een breder publiek over te kunnen brengen. Hierbij willen we zowel voortschreidende inzichten verduidelijken, als relevante achtergrondinformatie geven en concepten uitleggen. Deze blog is gericht aan eenieder die geinteresseerd is in de epidemiologische, statistische en modellering-kant van de pandemie, en probeert antwoorden te geven op vragen zoals bijvoorbeeld "wat is een reproductiegetal precies?", en "hoe wordt dit berekend?". Gemakkelijk toegankelijke teksten zullen aangevuld worden met meer technische inhoud zodat de meer kwantitatief-ingestelde lezer ook de juiste context kan zien. We zullen ook referenties toevoegen naar peer-reviewed literatuur, alsook naar artikels die nog niet peer-reviewed zijn maar al wel publiek beschikbaar. Disclaimer: Alle informatie wordt ter goeder trouw verstrekt. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor enig verlies of enige schade als gevolg van het gebruik van deze verzameling blogposts.

3 meest recente blog posts:

Zie hier voor een overzicht van al onze blog posts. Ons data dashboard kan je hier vinden.

Mathematical Modelling Consortium “RESTORE”

Het RESTORE consortium heeft al doel om verschillende modellen rond de verspreiding van SARS-CoV-2 in België samen te brengen tot een "ensembe approach". Deze samenwerking tussen onderzoekers verbonden aan de universiteiten van Namen, Gent, Brussel, Leuven, Antwerpen en Hasselt komt voor uit een FWO-project (G0G2920N) en startte in mei 2020 met een inschatting van de hospitalisaties op middellange termijn. De modellen worden ten gepaste tijden ge-update en de resultaten gebundeld in een rapport. Meer info en updates...Blog onderhouden door Jan Aerts, Jakob Randa, Kim Van Kerckhove, Lander Willem

UHasselt logo UAntwerpen logo KU Leuven logo